GCLUB SLOT

Gclubslot เกมคาสิโน สล็อตออนไลน์ จีคลับ

 • gclub มือถือ
 • คาสิโน พนันสด
 • gclub slot
 • gclub call center
 • guaranteed banner

Lucky Tiger Goldclub Slot Online

Goldclubslot บริการเกม Lucky Tiger สล็อตสไตล์เอเชีย

GOLDEN SLOT เกมสล๊อตออนไลน์สไตล์เอเชีย ที่จะปลดปล่อยเงินรางวัลมหาศาลด้วยเสือสีทอง ในเกมมจีานวนเส้นทัง้หมด88เส้น ที่ให้คุณได้เลือกเล่นตามต้อง เพิ่มโอกาสโชคลาภของคุณ จะพาคุณ ไปพบกับขุมทรัพย์โบนัสมากมาย พลาดไม่ได้ในเกม LUCKY TIGER ที่ GOLDEN SLOT ที่นีที้่เดียว

กติกาการเล่น เกมสล๊อต ออนไลน์ LUCKY TIGER

การเล่นเกมสล๊อตออนไลน์ LUCKY TIGER รูปแบบการชนะในเกม จะต้องมี รูปสัญลักษณ์ รูปใดรูปหนึ่ง เรียงติดกันตั้งแต่ REEL 2 (ตัวหมุน 2) ขึ้นไป จากซ้ายไปขวา สามารถคละแถวได้ ถึงจะได้รางวัลเดิมพัน

lucky tiger slot goldclub

หน้าเล่นของเกม LUCKY TIGER หน้านี้จะแสดงภาพแถบหมุนสล๊อต, ยอดเครดิตคงเหลือ , ยอดเครดิตเดิมพันยอดเงินรางวัลที่เล่นได้ , เดิมพันสูงสุด ,เส้นเดิมพัน (LINE) 25เส้น

การเล่นเกมส์ LUCKY TIGER

คลิก้ที่ลูกศรข้างกับ ปุ่ม line เพื่อเพิ่มหรือลดจานวนเส้น

คลิก้ที่ลูกศรข้างปุ่ม bet เพื่อเพิ่มหรือลดเงินเดิมพันในแต่ละเส้น

คลิก้ที่ปุ่ม spin

คลิก้ที่ปุ่ม Auto Play เพื่อให้วงล้อหมุนแบบออโต้ตามเงื่อนไขที่ท่านตัง้ค่าไว้

การจ่ายรางวัลเดิมพัน

การคานวณเงินรางวัลของสล๊อตทุกๆสัญลักษณ์จะคิดจากซ้ายไปขวาใช้ในการคานวณตามชาร์ทด้านล่าง ยกเว้นSCATTERสัญลักษณ์ภาพฆ้อง (Gong) ซึ่งจ่ายเป็นจานวนใดๆก็ได้

สัญลักษณ์ ชุดเดียวกัน 5 ภาพ ชุดเดียวกัน 4 ภาพ ชุดเดียวกัน 3 ภาพ ชุดเดียวกัน 2 ภาพ
Golden Tiger 5888 1888 188 18
Gong 188+Feature 18+Feature Feature N/A
Garden 2888 888 88 8
Longevity Carp 1888 288 28 N/A
Coin Lotus 888 188 18 N/A
Fan Junk 588 88 8 N/A
A K 388 28 8 N/A
Q J8 288 18 8 N/A

สแกตเตอร์

Gold Clubslot LUCKY TIGER
รูปภาพ สแกตเตอร์

สัญลักษณ์ภาพคาสิโน คือSCATTER

SCATTER เพิ่มที่แถวที่ชนะ

SCATTER ที่ชนะคูณโดยผลรวมเดิมพัน

ตัวแทนสัญลักษณ์

Gold Clubslot LUCKY TIGER
ตัวแทนสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ภาพลูกเต๋าใช้แทนภาพอื่นๆได้ทุกภาพ ยกเว้นSCATTERสัญลักษณ์ภาพคาสิโน

รูปแบบ ตัวเลือก

รูปแบบตัวเลือกเริ่มทางานเมื่อปรากฎสัญลักษณ์ภาพฆ้องตัง้แต่ 3 ภาพขึน้ไป ตรงจุดใดก็ได้ในเกม ในรูปแบบเกมปกติ

เลือกฆ้อง 1 อัน เพื่อเผย 1 ใน 3 รูปแบบ

รูปแบบ LUCKY TIGER

ถ้ารูปแบบ ลัคกี้ไทเกอร์ เริ่มทา งาน รับรางวัลฟรีเกม 8 เกม

ปรากฎสแกตเตอร์ 1,2,3,4 หรือ 5 ภาพ รับรางวัลฟรีเกม 1,2,5,8 หรือ 25 เกม ตามลาดับ

ทุกเงินรางวัลคูณเพมิ่เป็น 3 เท่า ระหว่างรูปแบบฟรีเกมนี้

ทุกตาทเี่ล่นฟรีเกมจะเล่นอยู่บนเส้น(line) และเงินเดิมพันที่ตัง้ค่าไว้จากตอนที่เริ่มเล่นเกม

รูปแบบ ฆ้อง

ถ้ารูปแบบ ฆ้องเริ่มทางาน รับรางวัลฟรีเกม 8 หรือ 18 เกม

ระหว่างรูปแบบนี้สัญลักษณ์ภาพฆ้องทุกภาพ ใช้เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ภาพพิเศษ

หลังจากSCATTERจ่ายรางวัลแล้ว สัญลักษณ์ภาพฆ้องใดๆที่ปรากฎขึน้จะย้ายเข้าไปใน ตัวแทนสัญลักษณ์ภาพหน้าเสือทอง ก่อนที่การชนะแบบเส้น(line) จะมีการจ่ายเงินรางวัล

รูปแบบที่เกิดซา้ เพิ่มฟรีเกม 5 เกม เข้าไปในรูปแบบทเี่ล่นอยู่ปัจจุบัน

ทุกตาทเี่ล่นฟรีเกมจะเล่นอยู่บนเส้น (line) และเงินเดิมพันที่ตัง้ค่าไว้จากตอนที่เริ่มเล่นเกม

รูปแบบ ฟอร์จูน

ถ้ารูปแบบฟอร์จูนเริ่มทางาน รับรางวัลฟรีเกม 8 เกม ระหว่างนเี้งินรางวัลถูกคูณกับจานวนฟรีเกมทมีี่ค่าเท่ากัน

เกมที่ 1 ชนะ x1, เกมที่ 2 ชนะ x2, เกมที่ 3 ชนะ x3 เป็นต้น คูณสูงสุดได้ไม่เกิน x8

ระหว่างรูปแบบนี้สัญลักษณ์ภาพฆ้องและภาพสวน ทุกภาพ จะใช้เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ภาพพเิศษ

หลังจากSCATTERจ่ายรางวัลแล้ว สัญลักษณ์ภาพฆ้อง หรือ ภาพสวน จะย้ายเข้าไปในตัวแทนสัญลักษณ์ภาพหน้าเสือทอง ก่อนที่การชนะแบบเส้น(line) จะมีการจ่ายเงินรางวัล

รูปแบบที่เกิดซา้ เพิ่มฟรีเกม 5 เกม เข้าไปในรูปแบบทเี่ล่นอยู่ปัจจุบัน

ฟรีเกมที่เพมิ่ขึน้จะถูกเล่นอยู่ที่เงินรางวัลตัวคูณ x8

ทุกตาทเี่ล่นฟรีเกมจะเล่นอยู่บนเส้น (line) และเงินเดิมพันที่ตัง้ค่าไว้จากตอนที่เริ่มเล่นเกม

เส้น (Paylines)

Gold Clubslot LUCKY TIGER

การเล่นแบบออโต้และตัวเลือกต่างๆ

คลิ้ก ปุ่ม “options” สามารถเข้าสู่เมนูหน้าจอของ Autoplay คลิ้กที่ “auto play” สามารถสั่งให้เกมเล่นโดยอัติโนมัติตามคำสั่งที่ได้กำหนดไว้ คลิ้กที่ “stop auto” เพื่อยกเลิกการทำงานของ Auto play

LUCKY TIGER PROGRESSIVE JACKPOT

JACKPOTนัน้จะเกิดขึน้แบบสุ่ม

PROGRESSIVE JACKPOTสามารถชนะได้ในช่วงตอนท้ายสุดของเกมใดๆก็ได้

PROGRESSIVE JACKPOTที่ชนะนาไปรวมกับผลชนะอื่นๆ

JACKPOTที่สุ่มรวมกันจะเพิ่มขึน้ไม่เกิน 1.5 % จากรางวัลทัง้หมด

กฎกติกาอื่นๆ

การชนะในเส้น(line) ที่แตกต่างกันจะถูกเพิ่มเข้าไป

การชนะแบบSCATTERจะถูกเพิ่มเข้าไปในการชนะแบบเส้น(line)

SCATTERที่ชนะจะถูกคูณกับจานวนเงินเดิมพันทัง้หมด

การชนะแบบเส้น(line) จะถูกคูณกับจานวนเงินเดิมพันต่อเส้น(line)

จะนับเฉพาะเงินรางวัลสูงสุดในแต่ละเส้น(line) เท่านัน้

เงินรางวัลสูงสุดต่อการหมุน (spin) ในแต่ละครัง้ คือ 50,000 x จานวนเงินเดิมพันต่อเส้น(line)

GOLDCLUBSLOT บริการเกมคาสิโน พนันกีฬา และสล็อตออนไลน์

 • Basketbull goldclub slotBasketbull เกมสล๊อตออนไลน์ สุดตื่นเต้นด้วยกติกาง่ายๆ สไตล์บาสเกตบอล
 • goldclub builder beaverBuilder Beaver ลุ้นเร้าใจกับเกมสล๊อตออนไลน์ กติกาง่ายๆเพียงหมุน
 • goldclubslot bulls and bearsBulls and Bears ป็นโอกาสดีที่จะชนะเงินรางวัลก้อนโต ไม่ควรพลาด
 • goldclubslot coat of armsCoat of Arms Goldclub สัญลักษณ์อัศวิน ใช้เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ WILD
 • goldclub count spectacularCount Spectacular Slot Online หมุนฟรีอีกครั้ง พร้อมโบนัสใหญ่
 • goldclubslot glitz and glamourGlitz & Glamour Slot ที่ท่านจะได้พบกับความมันและเร้าใจ ในแดนมังกร
 • goldclubslot goblins treasureGoblins Treasure Slot การเล่นเกมสล๊อตออนไลน์ GOBLIN’S
 • goldclub golden lotusGolden Lotus ที่สุดของความเพลิดเพลิน GOLDEN LOTUS สล๊อต
 • goldclub hair way to heavenHair Way To Heaven เส้นไปสู่สวงสวรรค์ สุดยอดเกม สล๊อตออนไลน์
 • goldclubslot hockey heroHockey Hero จะต้องมี รูปสัญลักษณ์ รูปใดรูปหนึ่ง เรียงติดกันตั้งแต่ REEL 2
 • goldclub it is a mysteryIt's a Mystery เซียนสล๊อตไม่ควรพลาดกับโบนัสใหญ่ที่สุดที่ Goldclub
 • goldclubslot loch ness lootLoch Ness Loot JACKPOT ที่สุ่มรวมกันจะเพิ่มขึน้ไม่เกิน 1.5 %
 • goldclubm lucky last slot onlineGOLDCLUB Lucky Las เดิมพันสล็อตสูงสุด เส้นเดิมพัน (LINE) 25เส้น
 • goldclubslot lucky tigerLucky Tiger เกมสล๊อตออนไลน์สไตล์เอเชีย ที่จะปลดปล่อยเงินรางวัล
 • goldclubslo mice diceMice Dice Online เงินรางวัลก็จะขึน้อยู่กับตัวแปร ก็คว้าเงินรางวัลไปได้เลย
 • goldclubslot monter mayhemGoldclubslot Monter Mayhem ในเกมมีจานวนเส้นทัง้หมดถึง50เส้น
 • goldclubslot ocean dreamOcean Dream ดำดิ่งลงไปใต้ทะเล ค้นหาสมบัติอันมหัศจรรย์มากมาย
close